om-os

KontaktOpkøbereFiskereProcedurerPriserTilførsler

Om Danske Fiskeauktioner A/S

Danske Fiskeauktioner A/S blev en realitet da Thyborøn Fiskeauktion A/S pr. 1. september 2007 købte hele aktiekapitalen i Hvide Sande Fiskeauktion A/S.

Med sammenlægningen blev begge auktioner styrket og synergieffekten ved fælles salgssystem, markedsføring, administration og ledelse kunne hurtigt spores.

I januar 2009 overtog Danske Fiskeauktioner A/S ligeledes Thorsminde Fiskeauktion og i dag fremstår Danske Fiskeauktioner som den mest moderne fiskeauktion i Europa med elektronisk fiskeauktion, tidssvarende faciliteter og moderne auktionslokaler i de tre Vestkysthavne Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde.

Etableringen af Danske Fiskeauktioner skal ses i lyset af visionen om at sikre og styrke auktionerne i Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde, og det er målet at opretholde landing og salgssteder i de nævnte havne langt ud i fremtiden. I kraft af salg via Internettet og et stærk logistiknetværk sikrer Danske Fiskeauktioner konkurrencedygtige priser for fiskerne, ligesom de samlede landinger fra de tre auktioner sikrer opkøberne tilstrækkelige leverancer.

I Danske Fiskeauktioner tror vi således på, at den internetbaserede fiskeauktion er og bliver fremtidens auktionsform. Vi har på denne måde adgang til meget større købergruppe både i Danmark og rundt omkring i hele Europa og det har efter vores opfattelse en positiv og stabiliserende indflydelse på fiskepriserne. Vi vil derfor også i fremtiden arbejde på, at tiltrække nye kunder til internetauktionen, såvel herhjemme som i udlandet. 

Selv om Thyborøn, Hvide Sande og Thorsminde allerede i dag er kendt for, at der især landes store mængder af spisefisk af meget høj kvalitet, så giver den dynamiske handel via internettet os også en enestående mulighed for at nå ud til opkøbere overalt i Europa, som ikke normalt ville købe fisk i Danmark.

smileyrapport pefa